Wordt het een autovrije wijk?

Montfoort kent geen treinstation. Daardoor blijven de bewoners voor hun mobiliteit voornamelijk afhankelijk van autovervoer. De auto kan dan ook niet volledig worden weggedacht in de plannen. Wel kunnen er allerlei concepten voor een autoluwe wijk worden bedacht, waarbij de auto op afstand van de woning wordt geparkeerd en de openbare ruimte in de nieuwe […]

Wat wordt er verstaan onder houtbouw?

Er is steeds meer aandacht voor het zorgvuldiger gebruikt van schaarse grondstoffen. In dat verband zijn veel partijen bezig met bouw van woningen in hout. Wij willen deze mogelijkheid ook meenemen in de plannen voor een duurzame woonwijk.