Is er in de toekomst nog plaats voor het open landschap?

Zolang er behoefte blijft aan nieuwe woningen, zal hiervoor ruimte benodigd zijn. Thans is het landelijke beleid er op gericht hiervoor zoveel mogelijk binnenstedelijke locaties aan te wijzen. Als die ruimte er niet is wordt ook omgekeken naar locaties op de overgang van stad naar land. Vanzelfsprekend met respect voor de waarden van het open […]

Komt er ook nog een park stukje natuur in de wijk?

Bij vergelijkbare ontwikkelingen wordt gemiddeld 15% van de oppervlakte van het plangebied gereserveerd voor groen. Deze reservering biedt kansen om natuur binnen de wijk te creeren. In het vervolg van de planvorming zal duidelijk worden welk karakter aan het groen kan worden meegegeven.

Er is verteld dat voor de bewoners aan De Bleek rekening gehouden wordt met het landelijk uitzicht. Hoe wordt dit gerealiseerd als er ook hoogbouw wordt gerealiseerd in dit project?

Vrij uitzicht kan niet worden gegarandeerd. Wel kan worden gezocht naar mogelijkheden om recreatieve routes door het plangebied te projecteren met zicht op het open landschap of de nieuwe bebouwing op enige afstand van De Bleek te projecteren met ruimte voor een parkachtige inrichting parallel aan de Bleek. Ter compensatie van het verloren zicht op […]

Hoe groen blijft deze wijk in het groene hart?

De nieuwe bebouwing legt onmiskenbaar een claim op de ‘groene ruimte’. Reden om een goede landschappelijke overgang te maken tussen stad en land en voldoende groen op te nemen in de nieuwe wijk.