Blijft het voetpad langs de Bleek?

Het voetpad langs de Bleek is onderdeel van de Beneden Kerkweg, die vroeger door het veen de enige verbinding vormde tussen Montfoort en Blokland. Door deze route te handhaven wordt recht gedaan aan de historische betekenis ervan.