Vanzelfsprekend krijgt de omgeving de gelegenheid om mee te denken. Nader verkeerskundig onderzoek moet uitwijzen hoe de nieuwe wijk het beste op het omliggende wegennet kan worden aangesloten en wat dit betekent voor de verkeersdruk op de bestaande wegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *