Voor vergelijkbare uitbreidingswijken worden bebouwingsdichtheden gehanteerd van 25-35 woningen per hectare. Een en ander afhankelijk van het soort woningen of de mate waarin gestapelde bebouwing wordt gerealiseerd. De belendende wijk kent een dichtheid van circa 30 woningen per hectare.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *