In dit stadium van de planvorming zijn de locaties voor appartementengebouwen nog niet vast gelegd. De afstand tot bestaande bebouwing hangt mede samen met de hoogte van de nieuwbouw. Vooralsnog ligt het voor de hand om hogere bebouwing eerder op de grens met het landschap te projecteren dan langs De Bleek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *