Medewerking van provincie Utrecht voor de realisatie van 200 woningen in De Bleek

Montfoort, 23 februari 2023 – Gemeente Montfoort krijgt medewerking van de provincie Utrecht om de eerste 200 nieuwbouwwoningen in plan De Bleek te gaan realiseren. De provincie heeft dit bekend gemaakt in haar ‘Ontwerp Provinciaal programma Wonen en Werken’ dat zij op 22 februari heeft gepubliceerd. Hiermee komt gemeente Montfoort opnieuw een stap dichter bij het halen van de woningbouwopgave van ten minste 430 woningen voor 2030.

 

Woningbouwlocatie De Bleek ligt buiten de bebouwde kom. Daarom is goedkeuring van de provincie Utrecht nodig. Zij wil medewerking verlenen aan de eerste fase van uitbreidingslocatie De Bleek. In deze fase gaan we 200 woningen realiseren. De woningen komen aan de zuidkant van het plangebied, vlak bij de Tiendweg.

 

Ter inzage

Vanaf 1 maart tot en met 11 april ligt het ‘Ontwerp Provinciaal programma Wonen en Werken’ van de provincie ter inzage.Tijdens deze periode is er de mogelijkheid om op dit ontwerp te reageren bij provincie Utrecht. Aankomende zomer stellen Gedeputeerde Staten het provinciaal programma definitief vast.

 

Woningen in verschillende segmenten

Tweederde van de woningen die in deze fase gerealiseerd gaan worden, valt binnen het segment betaalbaar. Er komen circa 65 sociale huurwoningen, circa 70 woningen voor koop onder 
€ 355.000 v.o.n. of huur tot € 1.000 per maand en circa 65 woningen in het hogere segment.

 

Rob Jonkers, wethouder Ruimte: “Medewerking van de provincie is een belangrijke mijlpaal waarmee we een stap dichter bij het realiseren van woningen in onze gemeente zijn. We hebben veel woningzoekenden in onze gemeente, daarom ben ik er trots op dat een deel groot van deze woningen betaalbaar is. Ook draagt De Bleek bij aan het behouden van voorzieningen en de vitaliteit van de gemeente. Ik kijk uit naar de volgende stap voor de bouw van een mooie en duurzame wijk in Montfoort.”

 

Planning en vervolgstappen

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente, in samenwerking met de projectontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Bunnik Projekten, de belangrijkste voorbereidingen getroffen. Daarom kunnen we nu snel met de uitvoering starten. Na de zomer wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden. We verwachten met de eerste werkzaamheden in het veld (het bouwrijp maken) te kunnen starten in het eerste kwartaal van 2024. De verwachting is om met de bouw van de eerste woningen in het derde kwartaal van 2024 te beginnen.

 

Aanmelden woningzoekenden

Vanaf heden kunnen woningzoekenden zich als belangstellende aanmelden via de website www.nieuwbouw-debleek.nl. Wie zich (via de button links bovenin op de homepage) aanmeldt ontvangt altijd als eerste de meest actuele informatie over de verschillende typen woningen, prijzen, inschrijvings- en toewijzingsprocedures en start van de verkoop.