Planning

Start bouw eerste woningen eind 2025
Q4 2025
Start verkoop medio 2025
Q2/Q3 2025
Besluitvorming bestemmingsplan
- Verwerken zienswijzen
- Eventuele bezwaarprocedure
Q3/Q4 2023
Besluitvormingsprocedure
- Publicatie programma Wonen en Werken (provincie)
- Vaststellen uitgangspunten in gemeenteraad
- Uitwerken ontwerp
- Vervolg deelonderzoeken (verkeer, water, milieu, etc.)
- Bespreken met klankbordgroep
- Realisatieovereenkomst gemeente-ontwikkelaars
- Publicatie ontwerp bestemmingsplan
Q1/Q2 2023
Overleg toekomstige ontsluiting op Willeskop

Download het verslag
5 september 2022
Derde meedenkavond
presentatie uitgewerkte stedenbouwkundig plan

Bekijk de video
5 juli 2022
Werkgroep bewoners van de Bleek
Vierde bijeenkomst

Download het verslag
2 juni 2022
Werkgroep bewoners van de Bleek
Derde bijeenkomst

Download het verslag
18 maart 2022
Tweede meedenkavond
Presentatie stedenbouwkundig plan

Bekijk de video
10 maart 2022
Werkgroep bewoners van de Bleek
Tweede bijeenkomst

Download het verslag
4 maart 2022
Werkgroep bewoners van de Bleek
Eerste bijeenkomst

Download het verslag
4 februari 2022
Eerste meedenkavond
Ophalen van aandachtspunten en ideeën

Bekijk de video
18 januari 2022
Start van de verkennings- en onderzoekfase
eind 2021