Wat wordt verstaan onder starter?

Er is geen eenduidige definitie maar wij bedoelen met een starter iemand die zelfstandig actief wordt op de woningmarkt, dat kan zowel in de huur als in de koop zijn. Dat kunnen jongeren zijn, maar ook anderen die voor het eerst kopen of huren.

Worden er ook appartementen gebouwd aan de zijde van de bestaande woningen?

Bij de positionering van gestapelde bebouwing wordt voldoende afstand ten opzichte van bestaande bebouwing in acht genomen. Een en ander afhankelijk van de hoogte van de nieuwbouw. De bouwhoogte van beneden-bovenwoningen bijvoorbeeld, bedraagt 2 bouwlagen plus een kap. Dat is vergelijkbaar met een reguliere rijwoning.